ZÁVODNÍ LICENCE
Jak získat závodní licenci ?


 Závodní licenci může vystavit ČZAVS osobě starší 18ti let. K udělení licence osobě mladší 18ti let je zapotřebí dodat souhlas zákonného  zástupce.

 Závodní licence se vydává vždy na období jedné závodní sezóny tj. do 31.12. toho roku.

 ČZAVS doporučuje všem účastníkům uzavření úrazové popřípadě životní pojistky.

 Všem novým účastníkům bude vydána nejprve licence kategorie NOVICE / BEGINNER.

 ČZAVS si rezervuje právo odebrat závodní licenci kterémukoliv účastníkovi, pokud se vážně prohřeší proti stanovám a nebo vnitřním  regulím asociace. Odebrání závodní licence je podmíňeno projenáním s představenstvem ČZAVS.

 ČZAVS si rezervuje právo odmítnout jakéhokoliv zájemce o vydání závodní licence bez udání důvodú. Toto je podmíňeno projenáním s  představenstvem ČZAVS.ČZAVS podmiňuje vydání závodní licence předložením:

 - vyplněné a podepsané žádosti o udělení závodní licence ČZAVS

 - 1x pasová fotografii (možno i v elektronické podobě)

 - kopie průkazu totožnosti (např.: kopii rodného listu, OP, pasu či řidičského průkazu)

 - potvrzení o lékařské prohlídce (RYA MEDICAL CERTIFICATE)Vyplňené a podepsané dokumenty, naskenujte a odešlete emailem nebo poštou na adresu asociace.

  - veškeré potřebné dokumenty najdete v sekci "KE STAŽENÍ"